Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

Thứ bẩy, 10/11/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tóm tắt sơ yếu lý lịch:- Họ và tên: Bùi Phạm Khánh.- Ngày sinh: 13/6/1960.- Quê quán: Xã Thuỵ Lương, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình.- Chỗ ở hiện nay: Số 13/9 Kỳ Đồng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.- Dân tộc: Kinh.Tôn giáo: Không.- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy.- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.- Trình độ ngoại ngữ: Nga B.- Ngày vào Đảng: 06/5/1993.- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tóm tắt quá trình công tác:

10/1982 - 01/1983: Học sĩ quan dự bị tại Trường Sĩ quan pháo binh, Bộ Quốc phòng;

10/1983 - 6/1986: Kỹ sư thuộc Công ty Xây dựng công trình ngầm, Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà, Bộ Xây dựng;

7/1986 - 8/1987: Phó trưởng phòng Vật tư, Công ty Xây dựng công trình ngầm;

8/1987 - 7/1988: Học tiếng Nga tại Trường Quản lý kinh tế, Bộ Xây dựng;

7/1988 - 11/1988: Kỹ sư Phòng Vật tư thiết bị, Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà;

12/1988 - 6/1989: Phó trưởng phòng Vật tư, Công ty Cung ứng vật tư, Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà;

7/1989 - 4/1993: Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng vật tư Sông Đà 1, Công ty Cung ứng vật tư,Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà;

5/1993 - 9/1993: Phó giám đốc Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Bộ Xây dựng;

10/1993 - 12/2000: Giám đốc Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty IDICO)

12/2000 - 01/2009: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh (từ năm 2005), Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO.

Từ tháng 02/2009: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Lĩnh vực phụ trách :

a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hợp tác công tư - PPP trong lĩnh vực xây dựng;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí ngành Xây dựng.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện Chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ;

- Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo công tác y tế ngành Xây dựng;

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;

- Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;

- Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tham gia ý kiến về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm của ngành Xây dựng;

- Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Bộ Xây dựng;

- Thực hiện nhiệm vụ: Uỷ viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Vật liệu xây dựng, Cục Công tác phía Nam, Viện Vật liệu xây dựng,Viện Kinh tế xây dựng; các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)