Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1912 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư thương mại Tín Phát

Thứ sáu, 07/10/2022 09:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 297/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư thương mại Tín Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0110042926.

Địa chỉ: Xóm 6, Thôn Yến Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Xóm 8, Thôn Yến Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1912

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1912 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Bột khoáng cho bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm tại hiện trường; Nhựa bitum; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_297-GCN-BXD_06102022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 297/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)