Tổng luận mới: Chiến lược nhà ở xã hội của nước Cộng hòa Ireland

Chủ nhật, 30/12/2018 13:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tổng luận: Số 4 năm 2018. Số trang: 59. Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng. Ngôn ngữ: Việt Nam.

Tóm tắt nội dung:

Nhà ở là một nhu cầu thiết yếu của con người. Vấn đề nhà ở, nhất là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có thu nhập thấp luôn được Chính phủ các nước hết sức quan tâm.

Nước Cộng hòa Ireland là một quốc gia nằm ở phía Tây Bắc của châu Âu,  với diện tích hơn 70.000km2. Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất Cộng hòa Ireland là Dublin. Thành phố này nằm ở phía Đông của đảo, có dân số vùng đô thị chiếm khoảng một phần ba trong số 4,8 triệu dân toàn quốc. Ireland được xếp vào 25 quốc gia thịnh vượng nhất thế giới theo GDP bình quân và là quốc gia thịnh vượng thứ 10 thế giới theo một xếp hạng vào năm 2015.

Ngược lại những thành tựu về kinh tế, Ireland đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhà trầm trọng, đặc biệt tại Thủ đô Dublin, nơi tập trung khoảng 1/3 dân số sinh sống. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ Ireland đã triển khai nhiều chương trình phát triển nhà ở xã hội, các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, cấp bù tiền thuê nhà…, đặc biệt năm 2014 đã ban hành Chiến lược nhà ở xã hội Cộng hòa Ireland đến năm 2020 nhằm mục tiêu cung cấp 35.000 căn hộ mới, trong vòng 6 năm (2015-2020); hỗ trợ 75.000 hộ gia đình thuê nhà ở của khu vực tư nhân, và cải cách các khoản trợ cấp nhà ở xã hội để tạo lập một hệ thống trợ cấp có khả năng đáp ứng và linh hoạt.

Thông qua nghiên cứu tài liệu "Chiến lược nhà ở xã hội đến năm 2020" của nước Cộng hòa Ireland, Trung tâm Thông tin đã biên dịch, biên soạn thành cuốn Tổng luận "Chiến lược nhà ở xã hội của nước Cộng hòa Ireland" . Hi vọng cuốn Tổng luận này sẽ là tài tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu ở Trung ương cũng như các địa phương trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội của Việt Nam.

Nội dung tổng luận gồm VII Chương:

Chương I: Giới thiệu

Chương II: Áp lực hiện tại và các thách thức trung hạn

Chương III: Nội dung chiến lược nhà ở xã hội

Chương IV: Cung cấp nhà ở xã hội mới

Chương V: Hỗ trợ nhà ở thông qua khu vực nhà ở cho thuê tư nhân

Chương VI: Cải cách tạo ra các hỗ trợ nhà ở xã hội linh hoạt và đáp ứng

Chương VII: Tổ chức thực hiện chiến lược

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)