Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 17/2022

Thứ tư, 21/09/2022 14:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

- Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng.

Văn bản của địa phương

- Kon Tum: Quyết định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh

- Điện Biên: Ban hành quy định phân công, phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

- Quảng Bình: Ban hành quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện

- Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy

- Trung Quốc: Đổi mới quy hoạch và thiết kế khu vực Đồng bằng sông Dương Tử theo hướng tổng hợp xanh, bền vững

- Giải pháp cảnh quan trong thiết kế đô thị

- Giải pháp quản lý tòa nhà thông minh ở Singapore

- Trung Quốc: Một số định hướng mới nhằm thúc đẩy phát triển và ổn định quản lý ngành xây dựng

Thông tin

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba

- Bộ Xây dựng thẩm định 2 Hợp phần Quy hoạch tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Trung Quốc: Các biện pháp thúc đẩy công tác đảm bảo bàn giao công trình và ổn định dân sinh

- Singapore: xây dựng nhà ga tàu điện xanh, bền vững

- Tổng quan về các tiêu chuẩn thiết kế công trình kháng chấn của Liên bang Nga và thế giới

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Ấn phẩm số 17- 2022

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)