Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 15/2022

Thứ hai, 15/08/2022 14:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

- Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022.

- Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Văn bản của địa phương

- Bắc Kạn: Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hà Nội: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Nhiệm vụ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện.

- Hội thảo Tham vấn góp ý dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Xu hướng hình thành và phát triển những đầu mối giao thông trung chuyển tại các thành phố lớn trên thế giới.

- Chuyển đổi kỹ thuật số của ngành thiết kế Trung Quốc.

- Duy trì môi trường sinh thái trong các đô thị công nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe cư dân.

Thông tin

- Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

- Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Bộ Xây dựng làm việc với Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam.

- Úc: Quản lý rủi ro trong hợp đồng xây dựng.

- Trung Quốc triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

về xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị quốc gia.

- Triển vọng ngành Xây dựng và kỹ thuật công trình năm 2022.

- Tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh an toàn nhà ở thương mại.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Ấn phẩm số 15- 2022

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)