Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 5/2022

Thứ tư, 16/03/2022 09:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quy định xử phạt hành chính về xây dựng

- Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

- Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

- Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025

- Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

- Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

- Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Văn bản của địa phương

- Hòa Bình: Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, trên địa bàn tỉnh

- Thanh Hóa: Ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- In 3D thúc đẩy quá trình tự động hóa xây dựng

- Nhà chống biến đổi khí hậu ở Ấn Độ

- Chuyển đổi số của ngành xây dựng Nga trong bối cảnh sốc kinh tế vĩ mô do Covid -19

- Kinh nghiệm thế giới trong chuyển đổi các siêu đô thị

Thông tin

- Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Bộ Xây dựng thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra hai dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội

- Quản lý rủi ro thiên tai - Kinh nghiệm của thành phố Greater Manchester

- Các xu hướng trong chính sách nhà ở tại một số quốc gia

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm

Ấn phẩm số 5.2022

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)