Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 17/2020

Thứ tư, 16/09/2020 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành địa phương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 theo nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của chính phủ

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của gạch bê tông đến cường độ chịu nén của khối xây

- Vấn đề xử lý rác thải ở Việt Nam hiện nay

- Phát triển công nghệ số và GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị tại Việt Nam

- Trung Quốc: Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát triển thành phố thông minh với chất lượng cao

- Ảnh hưởng của COVID-19 tới lĩnh vực thiết kế xây dựng

Thông tin

-  Bộ Xây dựng và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp

- Hội nghị đóng góp ý kiến cho Đề án cải tạo, xây dựng mới nhà chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội

- Phân tích sự phát triển của thị trường nhà ở cho thuê tại Trùng Khánh, Trung Quốc

- Kiến trúc các trung tâm sáng tạo tại Nhật Bản

- Tiện ích thông minh – Xu hướng mới ở các thành phố thông minh

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)