Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thạch cao và các sản phẩm thạch cao – Phương pháp phân tích hóa học(26/09/2023)

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Thạch cao và các sản phẩm thạch cao – Phương pháp phân tích hóa học.

12345...25
Tìm theo ngày :