Những vấn đề đặt ra cho công tác điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị lớn ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay(28/11/2022)

Đó là chủ đề của Hội thảo do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức ngày 26/11. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự Hội thảo.

Tìm theo ngày :