Hướng dẫn xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm(16/11/2022)

Ngày 16/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5214/BXD-KTXD gửi  Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh  hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm trong quá trình thi công gói thầu G ”Xây dựng hệ thống công bao” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ, giai đoạn II.

Tìm theo ngày :