Bộ Xây dựng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam(07/11/2014)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2546/BXD-PC ngày 13/10/2014 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Tìm theo ngày :