Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021(30/12/2020)

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1676/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2021.

Tìm theo ngày :