Nhượng quyền sử dụng đất nộp 25% thuế thu nhập(06/08/2011)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2011/TT-BTC sửađổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày26/1/2011.

  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyểndoanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thay thế Nghịđịnh 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007. Thay vì quy định 6 đối tượng nhưtrước đây, theo Nghị định mới ban hành, có 3 đối tượng được cổ phần hóa.
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2011/TT-BTC sửađổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 106/2011/TT-BTChướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗtrợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
  • Trong 2 ngày 10 và 11/7, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Xây dựng Nghệ An mở đợt tập huấn pháp luật xây dựng cho các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện, ban quản lý các dự án, thanh tra đô thị.
Tìm theo ngày :