Bình chọn 3 đô thị xanh - sạch - đẹp tiêu biểu(25/10/2013)

Ngày 24-10, tại Thị xã Sơn Tây, cụm 15 đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đã họp đánh giá phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp.

Tìm theo ngày :