Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I(26/10/2011)

Ngày 26/10/2011 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là đô thị loại I. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quốc gia về nâng loại đô thị đã chủ trì Hội nghị, các thành viên của Hội đồng bao gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Xây dựng; đại diện các Hội nghề nghiệp ngành Xây dựng: Chiếu sáng đô thị Việt Nam, Cấp thoát nước, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Tìm theo ngày :