Điều chỉnh phương án thiết kế song chắn rác cố định đập tràn A, B, C của Công ty TNHH GAMUDA LAND Việt Nam(14/11/2012)

Ngày 13/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-HTKT gửi Công ty TNHH GAMUDA LAND Việt Nam về việc điều chỉnh phương án thiết kế song chắn rác cố định đập tràn A, B, C

Tìm theo ngày :