Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang(25/10/2016)

Ngày 24/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-HTKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang.

Tìm theo ngày :