Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước(24/07/2014)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt".

<<1...3456...13>>
Tìm theo ngày :