Kết luận thanh tra số 312/KL-TTr ngày 12/7/2017 về việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt(19/12/2017)

Kết luận thanh tra số 312/KL-TTr ngày 12/7/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt. 

<<1...3456...22>>
Tìm theo ngày :