Nghiệm thu Nhiệm vụ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện(05/01/2023)

Ngày 5/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu sử dụng công nghệ chất thải rắn sinh hoạt chứa năng lượng trong sản xuất clinker xi măng” (mã số RD 28-21), do nhóm nghiên cứu Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...79
Tìm theo ngày :