Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh(02/02/2023)

Bộ Xây dựng nhận được phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo văn bản số 1666/TTKQH-GS ngày 31/10/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội với nội dung chất vấn: “Hiện nay đang tồn tại thực trạng chủ đầu tư huy động vốn trái phép từ người mua nhà khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định hoặc chủ đầu tư sau khi hoàn thành xong dự án (bàn giao căn hộ cho người mua sử dụng) nhưng chưa giải chấp ngân hàng khoản vay vốn đầu tư, xây dựng dự án trước đó, dẫn đến người mua nhà không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Xin hỏi Bộ trưởng, Bộ Xây dựng đã có biện pháp gì (bao gồm các biện pháp xử lý hành chính và hình sự) để hạn chế các sai phạm của chủ đầu tư dự án hay không? Và trong giai đoạn tới chuẩn bị sửa đổi Luật Nhà ở thì các đề xuất quy định nghiêm ngặt trong kiểm soát và xử lý các sai phạm để chủ đầu tư không thể làm sai hoặc không dám làm sai?”.

  • Bộ Xây dựng nhận được phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo văn bản số 1752/TTKQH-GS ngày 08/11/2022 với nội dung chất vấn: “Thời gian qua, có rất nhiều sai phạm trong triển khai dự án kinh doanh bất động sản; nhiều vụ án khởi tố hình sự do vi phạm pháp luật khi ký hợp đồng chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện giao dịch, chuyển nhượng, một tài sản nhưng chuyển nhượng cho nhiều người, huy động vốn dưới hình thức thỏa thuận hợp đồng nguyên tắc để bán, hợp đồng đặt cọc thỏa thuận đăng ký giữ chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án không thể cấp giấy chứng cho người mua dù đã nhận căn hộ về ở từ nhiều năm, gây bức xúc trong nhân dân, khiếu nại gay gắt, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương. Những sai phạm nêu trên có nguyên nhân là chưa có chế tài và hành lang pháp lý để phòng ngừa, kiểm soát việc huy động vốn và chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7963/VPCP-QHĐP ngày 26/11/2022 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định điều kiện mua, bán tài sản chưa thống nhất, cụ thể: theo quy định tại Khoản 1 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi “đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận”. Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân” được đưa vào kinh doanh bất động sản. Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký. Tuy nhiên, tại Điều 319 Bộ Luật dân sự 2015 thì Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luât có quy định khác”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi đến qua văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: “Đề nghị bổ sung quy định về quy trình xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư khi bàn giao lại quỹ đất ở 20% trong dự án cho Nhà nước”.

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng với nội dung chất vấn: Phát triển đô thị thông minh dường như đang là một xu hướng mới thu hút đông đảo các chính quyền đô thị hiện nay, là điều mà cử tri thường xuyên được thông tin qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, có vẻ như đến nay vẫn chưa có một khái niệm, một nhận thức chung và được luật hóa về “Đô thị thông minh”. Xin Bộ trưởng cho biết thêm thông tin về vấn đề này? Thực trạng phát triển đô thị thông minh ở nước ta hiện nay ra sao? Và định hướng, giải pháp nào cho phát triển đô thị thông minh trong thời gian tới”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét sửa đổi khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng theo hướng giao chủ đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ của hợp đồng trong trường hợp việc điều chỉnh tiến độ không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng để đảm bảo tính chủ động của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng theo văn bản số 7963/VPCP-QHĐP ngày 26/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Luật hiện hành quy định về các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng vốn tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 không thống nhất với quy định tại Khoản 2, Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, điều chỉnh Luật Xây dựng năm 2014 hoặc Luật Đầu tư công năm 2019 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quy định về điều chỉnh dự án.”.

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được chất vấn của đại biểu Quốc hội Quàng Thị Nguyệt, Đoàn đại biểu tỉnh Quốc hội tỉnh Điện Biên tại kỳ họp họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến  với nội dung chất vấn: “Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, nhiều đô thị ven biển của nước ta thường xuyên bị ngập nặng khi mưa lớn, triều cường. Xu hướng này ngày càng gia tăng cả về tần suất và diện tích bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, đi lại, sinh hoạt của người dân. Xin Bộ trưởng cho biết, trong quy hoạch phát triển đô thị nước ta, xây dựng hạ tầng cấp thoát nước, giao thông, … đã cập nhật như thế nào? Các kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng hướng giải quyết như thế nào cho một quốc gia đất hẹp, người đông với trên 3000 km bờ biển như nước ta?”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4 do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh các quy định của pháp luật về nhà ở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể về việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp”.

12345...72
Tìm theo ngày :