Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV(27/09/2022)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: Đề nghị quan tâm giải quyết chế độ hỗ trợ nhà ở đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam; tăng mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công để phù hợp với tình hình giá cả thị trường hiện nay".

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri nhiều nơi trong tỉnh cho rằng: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo có nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg đã giải quyết rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo khó khăn vay vốn để cất nhà ở, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều gia đình nợ quá hạn không còn khả năng trả nợ, đề nghị xem xét có chính sách xóa nợ cho người dân để ổn định cuộc sống”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị:“Đề nghị bổ sung phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có) vào Bảng 3 về Biệt thự tại mục 5.12 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế đối với các không gian trong nhà biệt thự như “phòng giặt là, kho, phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có)" thì không cần thiết quy định diện tích sử dụng tối thiểu".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022. Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị quy định thửa đất xây dựng nhà biệt thự trong các khu quy hoạch xây dựng mới phải có diện tích không nhỏ hơn 150 m2 (hoặc … m2) bổ sung vào mục 5.4 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung thiết kế, cụ thể “5.4 Thửa đất xây dựng nhà ở riêng lẻ trong các khu quy hoạch xây dựng mới phải có diện tích không nhỏ hơn 50 m2, không nhỏ hơn 150 m2 hoặc (…m2) đối với nhà biệt thự”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị số 8: “Cử tri đề nghị quản lý chặt chẽ việc xây dựng các chung cư cao tầng trong khu vực nội thành; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phù hợp, đảm bảo không gian cho cây xanh, thiết chế văn hóa và dịch vụ công cộng, đồng thời có quy hoạch tổng thể giao thông đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tình trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đô thị hiện nay”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần quy định cụ thể tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, nhằm tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 của Ban Dân nguyện, đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đến sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội quan tâm nhiều hơn nữa trước nhu cầu về nhà ở cho công nhân và người lao động trong cả nước”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 của Ban Dân nguyện, đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam được chuyển đến sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Hiện nay trên địa bàn cả nước đã có rất nhiều công ty, nhà máy hoạt động tạo công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên vấn đề nhà ở cho công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn; đề nghị có phương án nên giành một phần quỹ đất để xây dựng các khu nhà ở xã hội giá rẻ bán cho công nhân thu nhập thấp để họ an cư lập nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022, nội dung kiến nghị như sau: Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện và ban hành Bộ tiêu chí về đô thị xanh, đô thị thông minh; sớm xây dựng và ban hành Luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững để địa phương có cơ sở áp dụng thực hiện”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 5060/VPCP-QHĐP ngày 10/8/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị hướng dẫn trình tự thực hiện, hướng giải quyết, xử lý đối với các trường hợp xác lập sở hữu toàn dân về nhà ở sau ngày 01/7/2009 để làm cơ sở triển khai thực hiện”.

12345...67
Tìm theo ngày :