Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(15/09/2023)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 945/BDN ngày 16/8/2023 với nội dung kiến nghị:“Kiến nghị có chính sách ưu đãi cho giáo viên mua nhà chung cư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các nội dung các kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung các kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6122/VPCP-QHĐP ngày 10/8/2023 với  nội dung kiến nghị: “Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và công văn số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai rà soát, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ trên địa bàn tỉnh và báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng chưa được Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm xem xét phê duyệt Đề án để tỉnh Yên Bái có cơ sở triển khai thực hiện, chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của người có công”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét, nâng định mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở thuộc dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vì định mức tại quyết định này còn quá thấp, chưa phù hợp với vật giá thị trường, khả năng và nhu cầu của người dân thụ hưởng chính sách”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, hiện nay thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn, ảnh hưởng trực tiếp và tác động dây chuyền đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, việc làm của người dân. Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; cơ cấu lại thị trường bất động sản thông qua điều tiết nguồn cung, khắc phục tình trạng lệch pha cung – cầu bất động sản”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị: “Theo khoản 4, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó quy định “Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội”. Căn cứ quy định này, khi lập quy hoạch chi tiết một số dự án trên địa bàn, địa phương phải bố trí quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội; tuy nhiên qua khảo sát thực tế cho thấy nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân khu vực thành phố (thuộc tỉnh) còn thấp, một bộ phận người dân không có điều kiện để mua hoặc thuê nhà ở xã hội dẫn đến lãng phí đất đai, khó khăn trong công tác quản lý quỹ đất đã bố trí để xây dựng nhà ở xã hội. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi nội dung tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 theo hướng linh hoạt trong việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5 khóa XV do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị cần quan tâm nâng mức vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn để xây dựng sửa chữa nhà ở... nhằm đảm bảo tương xứng, phù hợp với điều kiện tình hình giá cả, vật tư xây dựng tăng cao như hiện nay”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5 khóa XV do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị:“Việc tăng mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo và gia đình chính sách: Hiện nay, mức hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ), cho gia đình chính sách (theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ) với mức 40 triệu đồng xây mới, 20 triệu đồng đối với sửa chữa là quá thấp so với mặt bằng giá cả vật liệu xây dựng, nhân công. Cử tri đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ để đảm bảo chi phí xây dựng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét phê duyệt chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính huyện Nghi Xuân và cập nhật đô thị mới Nghi Xuân vào quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở quản lý, đầu tư phát triển đô thị, sớm đưa Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị quan tâm điều chỉnh giá nhà ở xã hội hoặc có các gói hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, do hiện nay nhà ở xã hội bán giá rất cao, người dân có thu nhập thấp khó có thế tiếp cận được”.

12345...77
Tìm theo ngày :