Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản(29/07/2015)

Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 67/BXD-QLN về việc công nhận Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiên thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Tìm theo ngày :