Công nghệ sản xuất xi măng hiện đại trên thế giới(07/01/2008)

Trong 2 thập kỷ “Đổi mới” vừa qua, công nghiệp sản xuất xi măng của Việt Nam đã có bước tăng trưởng mạnh. Nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài đánh giá rằng, thiết bị công nghệ sản xuất xi măng ở nước ta hiện nay đang ngang tầm với mức tiên tiến trung bình của thế giới, có một số nhà máy đã đạt trình độ hiện đại trên thế giới. Đây là tín hiệu đáng mừng của công nghiệp xi măng Việt Nam.

 • Ngành bất động sản nhà đất Trung Quốc, trong đó lĩnh vực nhà ở là chủ yếu, là một trong những ngành trụ cột của nền kinh tế và có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Ngành bất động sản nhà đất là một trong ngành sản xuất cơ bản tạo ra tiền đề vật chất cho sự phát triển kinh tế. Sự phát triển của ngành này có mối liên hệ trực tiếp với sự phát triển kinh tế. Do đó, ngành bất động sản nhà đất càng bị ảnh hưởng nhiều bởi những thay đổi của kinh tế quốc tế và khu vực sau khi gia nhập WTO.
 • Năm 2001, Trung Quốc chính thức trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Gia nhập WTO đòi hỏi Trung Quốc phải thực hiện các nguyên tắc cơ bản của GATSHiệp định chung về Thương mại dịch vụ như tối huệ quốc, minh bạch, tiếp cận thị trường, đối xử quốc gia và từng bước tự do hoá. Với việc thực hiện các nguyên tắc trên, một số chính sách nhằm bảo hộ các doanh nghiệp xây dựng trong nước dần dần bị bãi bỏ, ví dụ như bãi bỏ quy định về "các nhà thầu nước ngoài không được độc lập thực hiện các dự án xây dựng ở Trung Quốc mà phải liên kết với các doanh nghiệp Trung Quốc để thực hiện các dự án xây dựng dưới hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh"
 • Mục đích của Luật này là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị theo kế hoạch và có hệ thống, tạo ra môi trường đô thị tốt nhất và tăng cường phúc lợi công cộng, bằng cách quy định những nội dung cần thiết về phát triển đô thị.
 • Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT giao thông vận tải. Năm 2007. Số trang: 104

  Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.0786 – Thư viện KHCN-BXD.

 • "Điều lệ Quản lý Chất lượng Công trình Xây dựng" của Trung Quốc là pháp quy đồng bộ đầu tiên sau khi Luật Xây dựng Trung Quốc được Quốc Vụ viện ban hành, dành cho quy phạm chất lượng công trình xây dựng trong vòng 50 năm, kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới.
 • Thế kỷ 21 là Thế kỷ của kinh tế tri thức. Ở nước ta, khái niệm kinh tế tri thức dần dần trở nên quen thuộc với mọi người, đặc biệt Ngành công nghiệp Xây dựng cần sẵn sàng nghênh đón những thách thức của thời đại kinh tế tri thức nhằm chấn hưng sự phát triển Ngành.
 • Gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng đã thông dụng trên thế giới hơn 100 năm nay. Ở Trung Quốc nó cũng có hơn 10 năm lịch sử. Nó sẽ là sản phẩm phát triển từng bước của nền kinh tế thị trường Trung Quốc và đã được thực tiễn chứng minh là phương thức giao thầu công trình tương đối hoàn thiện, khoa học và hợp lý. Việc xác lập chế độ gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng có khuynh hướng thực tiễn rất cao, phát huy tác dụng hết sức quan trọng ở mặt bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả xây dựng công trình. Đồng thời, nó cũng có tác dụng rất quan trọng, ngăn chặn hành vi hủ bại, tăng cường xây dựng liêm chính, chống lại hành vi cạnh tranh không chính đáng trong xây dựng công trình. Làm thế nào phát huy đầy đủ tác dụng của gọi thầu đấu thầu với chất lượng công trình, khiến cho nó kiểm soát và phục vụ chất lượng công trình, ngăn chặn không để nảy sinh ra vấn đề và ẩn hoạ, nâng cao toàn diện chất lượng công trình xây dựng, đó là những vấn đề cần phải nghiên cứu thảo luận.
 • Sau 13 năm đàm phán, Trung Quốc đã được công nhận là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới viết tắt là WTO. Việc gia nhập WTO mang lại cho nền kinh tế Trung Quốc những cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, đặc biệt là những cơ hội và thách thức đối với ngành xây lắp và nhà đất.
 • Theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS của WTO, các hoạt động cung cấp sản phẩm xây dựng của ngành Công nghiệp xây dựng cũng thuộc về thương mại dịch vụ. WTO phân chia thương mại dịch vụ xây dựng thành dịch vụ thi công và kỹ thuật liên quan, dịch vụ thiết kế kiến trúc và thiết kế kỹ thuật dựa trên khái niệm dịch vụ kiến trúc của Liên hợp quốc.
 • Từ khi xuất hiện những đô thị đầu tiên ở lưu vực Lưỡng Hà Irăc đến nay, lịch sử đô thị hoá trên thế giới đã trải qua 5500 năm. Nhưng chỉ từ sau Cách mạng Công nghiệp vào cuối thế kỷ 18 ở nước Anh, đô thị hoá trên thế giới mới phát triển mạnh. Sự phát triển của tiến trình đô thị hoá đó có tính quy luật về nhiều mặt.
Tìm theo ngày :