Thông tin văn bản số: 02/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 02/VBHN-BXD
Ngày ban hành 05/17/2024
Ngày hiệu lực 05/17/2024
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/05/2024 của Bộ Xây dựng: Nghị định về thoát nước và xử lý nước