Thông tin văn bản số: 04/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 04/VBHN-BXD
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 07/07/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng