Thông tin văn bản số: 03/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BXD
Ngày ban hành 05/30/2023
Ngày hiệu lực 05/30/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 30/05/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/20/2023
03/17/2023
09/07/2021
08/26/2021
06/24/2021
05/17/2021
05/14/2021