Thông tin văn bản số: 66/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 66/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/17/2022
Ngày hiệu lực 02/17/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 66/QĐ-BXD ngày 17/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
02/15/2022
02/15/2022
01/28/2022
01/20/2022
01/17/2022
12/31/2021
12/31/2021