Thông tin văn bản số: 04/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 04/VBHN-BXD
Ngày ban hành 08/26/2021
Ngày hiệu lực 08/26/2021
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 26/08/2021 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở