Thông tin văn bản số: 03/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BXD
Ngày ban hành 06/24/2021
Ngày hiệu lực 06/24/2021
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 24/06/2021 của Bộ Xây dựng: về phát triển và quản lý nhà ở xã hội